Компютърно моделиране и информационни технологии

През следващата учебна година учениците във вашето училище ще трябва да изберат модул „Спортни дейности“. Учениците ще имат възможност за избор между три различни спорта:

  • футбол
  • волейбол
  • сърфиране

За да помогнете за избора на учениците е необходимо да създатете рекламно видео, в което да...

Вие сте фермери със собствена земя. Искате да построите ферма, на която да отглеждате вашите животни и растения. Опишете в текстов документ: Как ще се казва вашата ферма? Какви растения и/или животни ще отглеждате на фермата? Колко животни ще отглеждате на фермата? Какво пространство ще отделите за...

Задачата е модифицирана версия на примерната задача предоставена през 2018/2019 за подготовка НВО за 10. клас (оценяващо дигитални компетентности). Задачата е подходяща за 7 клас. Време за работа 60 минути.

Практическа задача

Училищен клуб по изкуства разполага с данни за прожектираните филми по...