Вие сте фермери със собствена земя. Искате да построите ферма, на която да отглеждате вашите животни и растения. Опишете в текстов документ: Как ще се казва вашата ферма? Какви растения и/или животни ще отглеждате на фермата? Колко животни ще отглеждате на фермата? Какво пространство ще отделите за тях? Колко място ще отделите за отглеждане на растения? Какви сгради ще са необходими да построите? Какви материали ще са ви необходими за постройките? Постройте фермата в Minecraft: Education Edition и направете снимки на вашата ферма. Добавете снимките в текстовия документ и ги опишете.

Изисквания за текстовия документ: Заглавия - шрифт Verdana, 16pt, удебелен, центриран, зелен цвят Основен текст - шрифт Verdana, 14pt, двустранно подравнен, черен цвят Размер на листа - А4 Полета - Горно: 3,5см, Дясно: 3см, Долно: 2,5см, Ляво: 3см Разстояние преди всеки параграф - 6pt Разстояние след всеки параграф - 8pt Изображения - текста трябва да бъде около изображението

Previous Post Next Post